Pool 9-palli

1. MÄNGU SISU
“Üheksa palli” mängitakse löögikuuli (kii kuuli) ja augukuulidega numbritega 1-9. Iga löögiga peab löögikuul esimesena puudutama vähima numbriga augukuuli. Kuulide aukulöömise järjekord ei ole oluline. Võidab see, kes lööb üheksanda kuuli õige löögiga auku.

2. KUULIDE ALGASETUS
Augukuulid asetatakse mängu alguses rombikujuliselt nii, et esimene kuul on laua alumise otsa keskpunktis, üheksas kuul rombi keskel ning ülejäänud kuulid suvalises järjekorras. Löögikuul lüüakse mängu suvalisest kohast otsajoone tagant.

3. ÕIGE AVALÖÖK
Avalöögi kohta kehtivad samad reeglid, mis iga löögi puhul, lisaks:

  • avaja peab lööma esimest kuuli ning lööma mõne kuuli auku või vähemalt neli kuuli seinani;
  • kui löögikuul lüüakse auku või laualt välja või tehakse avalöögiga mõni muu viga, siis võib vastane jätkata löögikuul käes suvalisest kohalt laual;
  • augukuuli löömine avalöögiga laualt välja on viga, ühtegi kuuli (v.a. üheksas kuul) lauale tagasi ei asetata.

4. MÄNGU KULG
Kui avaja mõne augukuuli õieti auku lõi, saab ta õiguse lööke jätkata, kuni ta (1) ei löö ühtegi augukuuli auku, (2) teeb vea või (3) võidab mängu, lüües 9-nda kuuli auku. Kui mängija ühtegi augukuuli auku ei löö või teeb vea, jätkab vastane, kuni tema august mööda lööb, vea teeb või võidab.

5. VÄLJAMÄNGIMINE
Mängija, kes lööb vahetult peale avalööki, võib löögikuuli “välja mängida”, eesmärgiga löögikuul mängu jätkamiseks paremale positsioonile liigutada. Väljamängimisel ei pea löögikuul ühtegi augukuuli ega portet puudutama, ülejäänud reeglid vigade kohta kehtivad. Mängija peab enne väljamängimist oma kavatsusest kõva häälega teatama, vastasel juhul loetakse lööki tavaliseks löögiks. Väljamängimisel auku löödud augukuulid ei loe, kuid jäävad auku (v.a. 9-s kuul, mis asetatakse lauale tagasi). Peale reeglitele vastavat väljamäljamängimist on vastasel õigus tekinud seisus lüüa või anda löögiõigus tagasi mängijale, kes välja mängis. Väljamängimisel ei loeta veaks eksimist reeglite 7. ja 8. vastu. Väljamängimisel tehtud muud viga karistatakse vastavalt vea liigile. Peale vigast avalööki välja mängida ei saa.

6. VEAD
Vea teinud mängija kaotab õiguse löögikorda jätkata, vigase löögiga auku löödud kuulid jäävad auku, v.a. 9-s kuul, mis asetatakse lauale tagasi. Vastasmängija saab löögikuuli kätte ja võib jätkata suvaliselt kohalt laual. Mitut viga ühel löögil loetakse üheks veaks.

7. VALE KUUL
Löögikuuli puude esimesena vastu augukuuli, mis ei ole vähima numbriga, on viga.

8. PORTE REEGEL
Löögi tulemusena peab mõni augukuul auku minema või peale löögikuuli ja augukuuli puudet vähemalt üks kuul puutuma vastu portet. Kuuli puutumist vastu sama portet, kus ta enne lööki kinni oli, ei loeta portepuuteks.

9. KUUL KÄES
Kui mängija saab vastase vea tagajärjel löögikuuli kätte, võib ta selle mängu jätkamiseks asetada suvalisse kohta laual, v.a. otsepuutesse augukuuliga ning võib löögikuuli sättida kuni löögi tegemiseni.

10. LAUALT VÄLJALÖÖDUD AUGUKUULID
Kui mängija lööb mõne augukuuli laualt välja, on see viga. Ühtegi augukuuli lauale tagasi ei asetata, v.a. üheksas kuul.

11. KOLM JÄRJESTIKUST VIGA
Kui mängija teeb ühe mängu jooksul kolm järjestikust viga kolme üksteisele järgneva löögikorra ajal, suutmata teha vahele ühtegi reeglitele vastavat lööki, kaotab ta mängu. Kohtunik (kohtunikuta mängu korral vastane) peab kahe järjestikuse veaga mängijat enne kolmandat lööki hoiatama. Kui enne kolmanda vea tegemist mängijat ei hoiatata ning ta vea teeb, ei loeta seda kolmandaks veaks, vaid arvestatakse endiselt, et mängija on kahe veaga.

12. MÄNGU LÕPP
Mäng algab, kui löögikuul ületab avalöögil otsajoone ning lõppeb, kui üheksas kuul õige löögiga auku lüüakse või kui üks mängija alistub või kolmanda vea või tahtliku vea tõttu mängu kaotab.

Allikas: www.epf.ee